22 kwiecień 2020

Co z opłaconymi składkami za marzec, gdy przedsiębiorca chce wnioskować o zwolnienie

fot. nadesłane
Przedsiębiorcy mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
Koronawirus
pomorskie
11719
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie złożony wniosek, trzeba będzie  opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

- Wyjątkiem są składki za marzec. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy zatrudniającym od 1 do 49 osób albo płatnicy rozliczający składki jako spółdzielnia socjalna będą  mogli uzyskać zwolnienie ze składek  za marzec również w sytuacji gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.- informuje Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące czyli marzec, kwiecień i  maj, a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Mówimy o sytuacji, w której prowadzący działalność nie miał zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.

- Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot nadpłaty za marzec to rozliczy się ona na  składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone. – wyjaśnia rzeczniczka.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
11719
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach