12 luty 2021

Niemal 17 mln zł pomocy z Tarczy 7.0 trafiło do pomorskich przedsiębiorców

„Tarcza antykryzysowa 7.0” zakłada umorzenie składek za styczeń lub za grudzień i styczeń oraz ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można składać od 1 lutego. Do tej pory do pomorskich oddziałów trafiło ich ponad 6,8 tys.
REKLAMA
Do oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku trafiło ponad 4 tys. wniosków o zwolnienie ze składek za styczeń lub za grudzień i styczeń. Kwota składek z jakiej zostali zwolnieni pomorscy przedsiębiorcy to ponad 12,6 mln zł. Z kolei o ponowną wypłatę świadczenia postojowego wnioskowało ponad 2,8 tys. osób. Pomorskie oddziały ZUS wypłaciły w ramach tego świadczenia ponad 4,2 mln  zł.

Przypomnijmy, że o pomoc mogą się starać przedsiębiorcy z niemal 50. różnych branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O zwolnienie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe - do dwóch razy - będą mogli wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci  i paramedycy. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport. Nieco inny zakres wparcia dotyczy przedsiębiorców, których przeważająca działalność to sprzedaż detaliczna w sklepach i na targowiskach. Przysługuje im zwolnienie ze składek za styczeń i ponowna, jednorazowa wypłata świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu.

Zgodnie z przepisami decyduje wpis w rejestrze REGON na ten dzień. Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku.

Przedsiębiorca, który składa wniosek o postojowe nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej przynajmniej jedno świadczenie postojowe.

Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. O zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń można wnioskować do 31 marca. O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach