ZMP alarmuje - finansom miast grozi zapaść

Kwiecień przyniósł wielkie ubytki we wpływach miast z udziałów w podatkach PIT i CIT.
REKLAMA
W czwartek po południu, po otrzymaniu pierwszych sygnałów z miast o silnym spadku wpływów z podatku PIT w kwietniu, uruchomiliśmy zaplanowaną jak co miesiąc ankietę, na którą w piątek przysłano ponad 80 odpowiedzi. Ankieta dotyczy wpływów z udziałów w podatku PIT w kwietniu oraz wpływów z udziału w podatku CIT za cztery miesiące (I – IV), w ujęciu rok do roku, w latach 2018, 2019 i 2020.


Wpływy z udziałów w PIT

Przed miesiącem opublikowaliśmy dane z miast za I kwartał 2020 r., w porównaniu z latami 2018 i 2019. Sumarycznie I kwartał nie wyglądał jeszcze bardzo źle: w porównaniu z I kwartałem 2019 roku spadek łączny spadek wpływów wyniósł tylko nieco ponad 1 %, przy czym warto pamiętać, że w roku 2019 odnotowaliśmy w porównaniu z rokiem 2018 silny wzrost (ponad 13%).

Zastanawiająca jednak była dynamika wpływów z PIT-u: w styczniu było to o 1,8% mniej w ujęciu rok do roku, w lutym było nawet więcej (o 11%), zapewne z powodu szybszego uruchomienia rozliczeń przez internet. Jednak w marcu odczuliśmy wyraźny spadek – w porównaniu z marcem 2019 było to już o ponad 15% mniej.

Jednak kwiecień to już wyraźny sygnał alarmowy – w ujęciu rok do roku jest niemal o 40% mniej dochodów z tego źródła. Spadek jest dramatyczny!


Wpływy z udziałów w CIT

Przewidując, że nałożone na gospodarkę restrykcje odbiją się także na dochodach z udziałów w CIT, zapytaliśmy w wpływy z tego tytułu w pierwszych 4 miesiącach 2020 roku, w porównaniu z tymi samymi okresami lat 2018 i 2019. Nasz udział w tym podatku jest relatywnie niewielki, ale dla województw ma kolosalne znaczenie. Okazuje się, że w pierwszych czterech miesiącach tego roku otrzymaliśmy o ponad 30% środków mniej, podczas gdy jeszcze rok temu przyrost rok do roku wynosił ponad 13%.

Serwis samorządowy PAP informuje dziś o zaskakującym wpisie na twitterze resortu finansów. Resort twierdzi, że z PIT-u i subwencji liczonych razem otrzymaliśmy tyle co przed rokiem. Oni rzeczywiście potrafią zaciemniać obraz…  To – jak zwykle – manipulacja.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
14494
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach