14 sierpień 2013

Konkurs Zdrowa Gmina

foto. Wikipedia Commons, Roger Cornfoot, na licencji CC 2.0
30 sierpnia dniem zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w IV edycji gminnej edukacji. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu wypełniło do tej pory 14 gmin z województwa łódzkiego, co stanowi zaledwie 8% ich ogółu. To zastanawiające, dlaczego Konkurs nie cieszy się większym zainteresowaniem i tak niewielu reprezentantów władz samorządów terytorialnych decyduje się podjąć wyzwanie i stanąć do wyścigu po zdrowie.
REKLAMA

Ideą konkursu Zdrowa Gmina jest podkreślenie wagi badań profilaktycznych, a jego główne zadanie to zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Gminy, które przystąpiły do Konkursu, mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i taktyczne ze strony Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Badania Przesiewowe właściwego dla danego regionu. Pracownicy WOK przypominają stale, że wspomagają samorządy: wskazują placówki zdrowotne, pod które podlegają poszczególne gminy czy pomagają w zamawianiu wizyt mammobusów i cytomammobusów.

Gminy, które jeszcze nie zdążyły zgłosić swojego udziału w Konkursie, mogą uczynić to do 30 sierpnia. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie Konkursu: http://www.konkurszdrowagmina.pl/zgloszenie.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach