28 styczeń 2015

List pomorskich samorządowców do premier Ewy Kopacz

fot. wikimedia commons/ CC BY-SA 2.0
Pomorscy samorządowcy: Marszałek Województwa, Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni przesłali do Premier Ewy Kopacz i Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego list otwarty w którym wyrażają zaniepokojenie planowaną konsolidacją sektora energetycznego, polegającą m. in. na przejęciu firmy Energa SA przez PGE SA.
REKLAMA

W odpowiedzi na pojawiające się w mediach sygnały o planowanej konsolidacji sektora energetycznego w Polsce poprzez przejęcie ENERGA SA przez PGE SA, pragniemy wyrazić w tym kontekście głębokie zaniepokojenie przyszłością spółki oraz zaapelować o uwzględnienie poniższych argumentów.

Gospodarcze skutki dla regionu

Pomorska gospodarka została mocno osłabiona przez restrukturyzacje i likwidacje stoczni. Po szoku wywołanym przez. głębokie przemiany gospodarcze zaczynamy obserwować pozytywne procesy budowy lokalnej malej i średniej przedsiębiorczości. Sami średni przedsiębiorcy nie zapewnią jednak wystarczającego potencjału dra dalszego, dynamicznego rozwoju pomorskiej gospodarki.

W strategii rozwoju regionu bardzo mocno stawiamy na rozwój klastrów i gospodarki opartej na wiedzy. Szczególną rolę odgrywa sektor paliwowo-energetyczny. gdzie czołowym podmiotem jest Gdańska Energa. Firma ta jest centrum rozwoju innowacyjnej energetyki i jednocześnie kołem zamachowym dla sektora nowoczesnych firm energetycznych.

Jesteśmy głęboko przekonani, że region nie może dobrze funkcjonować bez utrzymania tu siedzib dużych, niezwykle ważnych dla lokalnej gospodarki korporacji. Prowadzone działania konsolidacyjne nie powinny doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystkie duże przedsiębiorstwa zostaną zlokalizowane w Warszawie a regiony będą stawały coraz większą gospodarczą prowincją.

Działania społeczne

Energa, jako wiodąca spółka Pomorza, napędza rynek i gwarantuje bezpośrednio i pośrednio miejsca pracy. Jest dynamiczną i przyjazną środowisku grupą kapitałową. Ogromne znaczenie mają działania społeczne Spółki, które obejmują partnerską współpracę i wspieranie wyższych uczelni oraz mecenat kultury i sportu. Energa jest sprawdzonym partnerem dla wielu samorządów, przywiązując dużą wagę do programów społecznych w małych miejscowościach oraz do wspierania dzieci i młodzieży. Utrata takiego regionalnego partnera byłaby niepowetowaną stratą dla wielu lokalnych społeczności.

Wpływ na rynek

Poczynione starania Ministerstwa i URE, aby zliberalizować monopolistyczny rynek i zapewnić odpowiedni poziom konkurencji, mogą pójść na marne w wyniku połączenia tak dużych podmiotów. Nadmierna koncentracja może oznaczać dla Obywateli, reprezentowanych przez nas- samorządowców, pogorszenie jakości usług i wzrost ceny za energię elektryczną. Zdrowa presja konkurencyjna prowadzi do efektywnych inwestycji i lepszej jakości obsługi, co przekłada się na niższe koszty energii. Powyższe stanowisko podziela również UOKiK przy poprzedniej próbie konsolidacji Energii z PGE.

Podsumowanie

Energa jest znakomitą firmą, która z powodzeniem przeprowadziła trudną restrukturyzację i od kilku lat nieustannie notuje poprawę wyników finansowych, dzisiaj cieszy się silną pozycją rynkową, spokojem społecznym, zaufaniem rynku i akcjonariuszy. Najlepszym dowodem dobrego zarządzania i osiągania założonych celów jest wzrost wartości spółki i jej akcji zaledwie w ciągu rocznej obecności na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

Stanowczo opowiadamy się za pozostawieniem podmiotowości Energi. Jesteśmy głęboko przekonani, że Energa jest zdolna do tego, aby się samodzielnie rozwijać, jest zdolna konsolidować wokół siebie inne podmioty, takie z branży energetycznej. Nie możemy pozwolić na zmarnowanie takiego potencjału.

skan listu


 

Źródło: UM Gdynia
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach