29 sierpień 2013

Ruszyła II edycja konkursu Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci.

fot.wikimedia commons, na licencji 3.0
Celem konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki” jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych działań edukacji cyfrowej mających charakter międzypokoleniowy ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50-tym roku życia.
REKLAMA

Adresatami konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez konkurs Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza w grupie szczególnie na to narażonej, jaką są seniorzy. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw a także do inspirowania innych podmiotów do korzystania z najlepszych, skutecznych rozwiązań.
Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej mające charakter międzypokoleniowy, które mogą mieć zarówno charakter cykliczny, długofalowy (np. autorski kurs internetowy), jak również akcyjny, jednorazowy (np. spotkanie zorganizowane w ramach „Tygodnia z Internetem 2013”). Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała
z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu (należy opisać , jak udział w akcji wpłynął na życie tej osoby).

Działania zgłaszane do konkursu nie muszą się ograniczać wyłącznie do Internetu, ale powinny dotyczyć wykorzystania nowych technologii np. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywane w połączeniu z komputerem. Przewidziano dwie kategorie konkursowe: edukacja cyfrowa 50+
i działania zwiększające kompetencje cyfrowe o wymiarze międzypokoleniowym.

„Dla większości osób uczących się lub aktywnych zawodowo korzystanie z Internetu jest czymś naturalnym. Powinniśmy mieć świadomość, że jest w Polsce liczna grupa osób, w większości w wieku starszym, która nie miała wcześniej możliwości przekonania się o jego użyteczności. Dotarcie do nich, pokazanie im możliwości
i konkretnych korzyści, jakie daje Internet, nie jest wcale proste. Dlatego bardzo ważna jest wymiana doświadczeń w osiąganiu tego celu. Nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak dobry przykład. Warto zatem wyławiać skuteczne formy dotarcia do osób wykluczonych cyfrowo, warto z nich korzystać i je rozwijać.” – powiedział, Lider Cyfryzacji w Polsce, inicjator powołania Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, Włodzimierz Marciński.

 

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach