8 październik 2020

Strefa zółta w całym kraju- policjanci apeluja o obowiązku przestrzegania obostrzeń

fot. Ministerstwo Zdrowia
W związku z informacją ministra zdrowia o objęciu całego kraju żółtą strefą policjanci apelują o rozwagę w kontaktach z innymi osobami i przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń. Wszystkie ograniczenia i obostrzenia mają na celu ochronę życia i zdrowia.W związku ze wzrostem zachorowań na Covid- 19 przypominamy o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń, które będą obowiązywały od soboty. Policjanci nadal będą edukować i uświadamiać, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad w walce z koronawirusem. W przypadku lekceważenia tych obostrzeń policjanci będą stanowczo reagować. Jeżeli osoba mimo poinformowania przez policjantów, że należy zakryć nos i usta, tego nie zrobi, musi się liczyć z mandatem do wysokości 500 złotych albo skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu w przypadku odmowy przyjęcia mandatu. Dla osób, które nie chcą się przystosować do obowiązku zakrywania ust i nosa, nie będzie taryfy ulgowej. W ten sposó
REKLAMA

Dzisiaj minister zdrowia przekazał informację, o tym, że od dnia 10 października cały kraj zostaje objęty żółtą strefą. Powodem tej decyzji jest odnotowany wzrost zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. W związku z tym policjanci przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń, które będą obowiązywały od soboty.

Policjanci nadal będą uświadamiać, jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku ich lekceważenia będą stanowczo reagować, ponieważ wprowadzone obostrzenia mają pomóc w walce z COVID-19, a ich nieprzestrzeganie łączy się z narażeniem zdrowia i życia dla innych osób.

Policjanci z powiatu chojnickiego każdego dnia podczas służby sprawdzają i kontrolują stosowanie się do zaleceń. Codziennie policjanci podejmują interwencji wobec osób, które nie przestrzegają obostrzeń i wytycznych sanitarnych. Policjanci będą sprawdzali miejsca, gdzie przede wszystkim najczęściej gromadzą się mieszkańcy.

Policjanci w związku ze wzrostem zachorowań, aby pomóc służbom sanitarnym będą bardzo restrykcyjnie podchodzić do osób, które nie będą się stosowały do obowiązujących obostrzeń.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów należy podkreślić, że osoba, która z różnych przyczyn, np. zdrowotnych, nie może zakrywać ust i nosa będzie musiała na wezwanie policjanta okazać zaświadczenie lekarskie. Stanie się to po wejściu w życie znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Do tej pory wystarczało oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego. Konieczność okazania zaświadczenia znacznie ułatwi policjantom egzekwowanie przepisów i zaoszczędzi czas na niepotrzebne dyskusje podczas kontroli.

Policjanci będą mogli weryfikować też autentyczność dokumentu u jego wystawcy, jeżeli będą mieli podejrzenie, że może być podrobiony. Podrobienie, jak i posłużenie się fałszywym zaświadczeniem będzie rodziło dla takiej osoby skutki prawne związane z przestępstwem poświadczenia nieprawdy określonym w art. 270 kodeksu karnego i takiej osobie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do lat 5.

Oczywiście od indywidualnej oceny interweniującego policjanta będzie zależało, czy osoba, wobec której będzie prowadził interwencje, zostanie ukarana mandatem, pouczona, czy też zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu lub sporządzona informacja do inspektora sanitarnego. To policjant i służby sanitarne podejmą indywidualnie decyzje co do ewentualnych konsekwencji, ale w każdym przypadku należy spodziewać się zdecydowanej reakcji ze strony policjantów na każde naruszanie obowiązujących przepisów.

Przypominamy też, że w przypadku naruszenia przepisów wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem policjant może nałożyć mandat karny w kwocie do 500 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu, a także powiadomić inspektora sanitarnego. Kara administracyjna nałożona przez tę instytucję może wynieść nawet 30 tys. zł.
Pamiętajmy, że obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem. Stosujmy się do zaleceń sanitarnych i wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo. Przypominamy o tym, że samodyscyplina, świadomość zagrożenia i dbanie o zdrowie swoje i najbliższych jest teraz najważniejsze.

Wszystkie informacje dotyczące dotychczasowych i nowych obostrzeń można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach