Kredyty mieszkaniowe – krótsze, ale czy mniejsze ?

Dekadę temu, na początku 2009 roku kończył się właśnie boom na rynku mieszkaniowym, bądź też jak twierdzą niektórzy - pękała bańka w mieszkaniówce. Wielu obserwatorów zgadza się co do tego, iż wysoka dostępność kredytów mieszkaniowych była jednym z głównych czynników, który przyczynił się do przegrzania rynku nieruchomości w Polsce.
Koronawirus
pomorskie
540
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Sprawdziliśmy, jak dzisiaj wygląda poziom LTV oraz jaki jest okres kredytowania nowych kredytów mieszkaniowych, w porównaniu do sytuacji sprzed dekady.


Można się zdziwić

Wskaźnik LTV, czyli Loan to value, oznacza relację kwoty kredytu mieszkaniowego do wartości mieszkania, które stanowi zabezpieczenie tego kredytu. Porównując strukturę wskaźnika LTV dla nowo przyznanych kredytów mieszkaniowych widać duże zmiany między stanem dzisiejszym, a tym sprzed 10 lat. Obecnie więcej kredytów jest przyznawanych z niską wartością tego wskaźnika, nie przekraczającą poziomu 30%. Dla przykładu w I kw. 2008 roku stanowiły one 8,2% nowych zobowiązań, a w I kw. 2018 roku ich udział wynosił już 15,0%. Zmniejszyła się za to pula kredytów przyznawanych na od 30% do 50% wartości nieruchomości. W I kw. 2009 roku taki poziom zadłużenia dotyczył 21,4% a w I kw. 2019 roku już tylko 6,3% wszystkich kredytów mieszkaniowych. Jeśli chodzi o dwie ostatnie grupy, to w ich przypadku można mówić o odwrotnych tendencjach. Na przestrzeni ostatnich pięciu rozpatrywanych kwartałów zmniejszył się udział kredytów stanowiących od 50% do 80% wartości nieruchomości w relacji do okresu I kw. 2008 – I kw. 2009. Z kolei wzrósł udział procentowy kredytów stanowiących, co najmniej 80% wartości zabezpieczenia. Ta ostatnia zmiana może być dość zaskakująca biorąc pod uwagę przede wszystkim ofertę kredytów mieszkaniowych z lat 2006-2009. W tamtym okresie w wielu bankach można było spotkać kredyty mieszkaniowe z poziomem LTV przekraczającym 100%. Część instytucji finansowych chwaliła się wręcz przed klientami, możliwością zaciągnięcia kredytu na samo mieszkanie, ale również jego wykończenie.

Wskaźnik LTV dla nowo udzielonych kredytów, I kw. 2008 – I kw. 2009 oraz I kw. 2018 – I kw. 2019
Okres do 30% od 30% do 50% od 50% do 80% od 80%
I kw. 2008 8,2% 28,4% 32,3% 31,1%
II kw. 2008 6,0% 14,4% 45,4% 34,2%
III kw. 2008 8,9% 19,8% 35,0% 36,4%
IV kw. 2008 8,3% 17,8% 46,3% 27,6%
I kw. 2009 10,1% 21,4% 44,4% 24,2%
I kw. 2018 15,0% 5,9% 36,2% 42,9%
II kw. 2018 14,4% 6,2% 37,8% 41,6%
III kw. 2018 13,5% 6,7% 40,2% 39,6%
IV kw. 2018 12,9% 6,2% 38,4% 42,6%
I kw. 2019 14,7% 6,3% 33,1% 45,9%
Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom na podstawie danych serwisu raportów AMRON-SARFiN.


Krótsze kredyty

Obecnie najwięcej, blisko dwie trzecie kredytów mieszkaniowych jest przyznawanych na okres od 25 lat do 35 lat. Kredytów na dłuższe okresy jest jak na lekarstwo. Dekadę temu 85% przyznawanych kredytów mieszkaniowych stanowiły te ze spłatą w ciągu maksymalnie 30 lat. Warto zaznaczyć, że zmiany, które miały miejsce na rynku nieruchomości na przestrzeni ostatniej dekady są widoczne również w okresie kredytowania. Wymusiły one chociażby „poprawki” w raportach AMRON – SARFiN. Do końca 2009 roku w raportach można spotkać było oddzieloną rubrykę dotyczącą nowych kredytów przyznawanych na ponad 50 lat. Dzisiaj znalezienie banku, który oferuje takie zobowiązania graniczy z cudem. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom podkreśla, że „choć takie kredyty 10 lat temu odpowiadały za niewielką część rynku, to jednak sama dostępność tak długiego finansowania świadczy w pewnej mierze o bardziej swobodnym podejściu banków do kredytów mieszkaniowych w latach 2006 – 2009. Można na tej podstawie stwierdzić, że w Polsce - podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych, choć na zdecydowanie mniejszą skalę – sektor bankowy wierzył w jakość portfela kredytów mieszkaniowych oraz ówczesne możliwości finansowe Polaków. Czas pokazał, że wiara ta okazała się nie do końca uzasadniona”.

Okres kredytowania nowo udzielonych kredytów, I kw. 2008 – I kw. 2009 oraz I kw. 2018 – I kw. 2019
Okres do 30 lat powyżej 30 do 40 lat powyżej 40 do 50 lat powyżej 50 lat
I kw. 2008 84,8% 8,5% 6,7% 0,0%
II kw. 2008 75,8% 17,0% 6,3% 1,0%
III kw. 2008 78,0% 15,3% 5,6% 1,2%
IV kw. 2008 89,3% 8,0% 1,4% 1,3%
I kw. 2009 85,2% 7,6% 0,5% 6,8%
Okres do 15 lat od 15 do 25 lat od 25 do 35 lat od 35 lat
I kw. 2018 8,4% 25,4% 64,1% 2,1%
II kw. 2018 8,3% 25,8% 63,3% 2,7%
III kw. 2018 8,6% 27,9% 61,1% 2,4%
IV kw. 2018 9,4% 29,1% 59,8% 1,7%
I kw. 2019 8,5% 28,9% 61,4% 1,2%
Opracowanie Twoje-miasto.pl dla serwisu Otodom na podstawie danych serwisu raportów AMRON-SARFiN.
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
540
zobacz mapę / szczegóły
Zamów Tort na Dzień Matki reklama
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach