4 czerwiec 2020

Obywatele Ukrainy nadal najliczniejszą grupą cudzoziemców

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu na koniec kwietnia tego roku najwięcej jest obywateli Ukrainy - 29 tys. Drugą grupę stanowi blisko 2,5 tys. obywateli Białorusi.
REKLAMA
Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w Oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku obcokrajowcy to obywatele aż 104 państw. Pierwszą piątkę zamykają posiadacze paszportów: Rosji (863), Mołdawii (704) i Gruzji (621). Co ciekawe po raz pierwszy Mołdawianie są liczniejsi od Gruzinów.

Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych jest u nas m.in. po trzech obywateli Angoli, Boliwii czy Haiti.

Na koniec lutego zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w na Pomorzu było 41 968 obcokrajowców. Na koniec kwietnia ich liczba spadła do 38 916. To blisko 7,3 proc.

Liczba obcokrajowców, którzy mają najkorzystniejszą z umów, czyli umowę o pracę zmniejszyła się nieznacznie. Na koniec lutego było ich ponad 20,3 tys., a na koniec kwietnia nieznacznie ponad     19,9 tys. Co ciekawe, w tym samym czasie przybyło dwóch cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą i w tej chwili jest ich 1197.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących na Pomorzu może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS, czy to z powodu pracy w szarej strefie, czy też z uwagi na zatrudnienie na umowach nieoskładkowanych.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
17209
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach