Alert Społeczny – Krucha kondycja psychiczna Polaków dłuższa niż pandemia

Włoski filozof, Giorgio Amben, określił panującą w kontekście epidemii sytuację prawną jako obowiązywanie permanentnego stanu wyjątkowego bez jego faktycznego wprowadzenia. W jaki sposób wpływa to na swobodę obywatelską, podstawy demokracji czy postrzeganie państwa jako państwa prawa?
REKLAMA
Jak dezinformująca polityka informacyjna kształtuje ponure nastroje społeczeństwa? Jakie działania powinny podjąć samorządy, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, aby przeciwdziałać psychicznym skutkom lockdown’u? W najnowszym Alercie Społecznym prof. Jerzy Hausner wraz z grupą ekspertów apeluje m.in. o przywrócenie równowagi psychicznej społeczeństwa, która jest równie istotna co wyjście z zapaści gospodarczej.
  • Wprowadzone w Polsce obostrzenia i zarządzenia są w większości niezbędne ze względu na konieczność ograniczenia epidemii, jednak ingerują w sfery zwyczajowo i prawnie zagwarantowane jednostkom jako ich niezbywalne uprawnienia. Warto zdać sobie sprawę z ich nakazowo–przemocowego charakteru i zastanowić się nad ich szkodliwymi społecznymi konsekwencjami
  • Społeczna izolacja powinna być tak krótka jak tylko to możliwe z punktu widzenia ryzyka rozszerzania się wirusa. Im dłuższa izolacja społeczna, tym większa społeczna frustracja, skala zaburzeń oraz demoralizacja, a także malejąca zasobność państwa i obywateli
  • W dobie pandemii, przez spowolnienie gospodarki i utratę pracy wiele rodzin straciło poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Rodzi się frustracja spowodowana bezradnością, narasta brak poczucia własnej wartości i utrata sensu życia. Pracownicy telefonu zaufania w Centrum Praw Kobiet odnotowali 50 proc. wzrost liczby połączeń w marcu w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Znacząco wzrosła także liczba osób dzwoniących na Niebieską Linię czy infolinię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Pełny tekst nowego Alertu Społecznego jest już dostępny na stronie: www.oees.pl/dobrzewiedziec

Dokument opracowali:

    • prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    • Konrad Ciesiołkiewicz - Fundacja Orange, Komitet Dialogu Społecznego KIG
    • Ignacy Dudkiewicz - Magazyn "Kontakt", Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
    • Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk - dziennikarka
    • prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz - Akademia Górniczo-Hutnicza
    • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Uniwersytet Gdański
    • dr Agnieszka Pacut - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    • Michał Przedlacki - People in Need, https://www.wsparciedlaszpitala.pl/
    • Barbara Sadowska - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
    • Joanna Sadzik - Szlachetna Paczka, Stowarzyszenie WIOSNA
    • dr Alek Tarkowski - Creative Commons Polska
    • Kuba Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Wyniki dyskusji specjalnych grup ekspertów są przedstawiane i upubliczniane w formie opinii na temat najważniejszych bieżących problemów, z którymi muszą zmierzyć się instytucje państwowe i organy państwa.

Powyższe działanie to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie alerty dostępne są na stronie www.oees.pl/alerty-eksperckie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
16308
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach