27 styczeń 2021

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił podróżnym ponad dwieście milionów złotych za wycieczki odwołane z powodu pandemii

Ponad dwieście milionów złotych to kwota, która trafiła już do podróżnych z tytułu zwrotu środków wpłaconych przez nich na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podsumowuje działalność Turystycznego Funduszu Zwrotów i zapowiada dalsze prace nad połączeniem wniosków podróżnych i organizatorów turystyki oraz skierowaniem ich do wypłaty. Środków przeznaczonych na zwroty wystarczy dla wszystkich zainteresowanych i uprawnionych, a UFG podkreśla, że wypłaty trafiły już do zdecydowanej większości podróżnych.
REKLAMA
Uchwalona w zeszłym roku ustawa, będąca kolejną odsłoną tarczy antykryzysowej, przewidziała utworzenie dwóch funduszy wspierających branżę turystyczną, czyli organizatorów imprez turystycznych i ich klientów. Zgodnie z ustawą, turyści, którzy wpłacili środki na imprezy turystyczne, odwołane następnie z powodu pandemii koronawirusa, mogli składać wnioski o zwrot tych środków. Wnioski można było składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG. Analogicznie wnioski składali organizatorzy turystyki; obydwie strony umów o imprezy turystyczne mogły je składać od 1 października 2020r., czyli od  dnia wejścia ustawy w życie.

Do dnia ustawowego zamknięcia systemów informatycznych Funduszu, czyli do 31 grudnia ubiegłego roku, organizatorzy turystyki złożyli wnioski zawierające informacje dotyczące ponad 90 tysięcy podróżnych, z którymi zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej. Rzadko zdarzało się, aby umowa wskazywała tylko jedną osobę, zatem procedura zwrotu środków przez UFG według szacunków dotyczyła kilkuset tysięcy podróżnych, tj. osób i podmiotów zawierających umowę o imprezę turystyczną oraz podróżujących z nimi członków rodziny, partnerów, pracowników czy znajomych. O zwrot środków dla swoich klientów wystąpiło 298 organizatorów turystyki, odpowiadających za lwią część rynku rozumianego jako organizacja imprez turystycznych dla polskich turystów w kraju i za granicą. Łączna kwota wynikająca z wniosków złożonych przez organizatorów to prawie 280 milionów złotych. Jak jednak wyjaśniają przedstawiciele UFG, wnioski nieopłacone i niezdublowane przez organizatorów opiewają łącznie na ok. 260 mln zł.

Z tej ostatniej kwoty UFG wypłacił do dzisiaj ponad 208 milionów zł, co oznacza zwrot środków turystycznych dla setek tysięcy podróżnych, a jednocześnie stanowi prawie 80% wypłat z wniosków organizatorów, które zostały opłacone i nie dublują się. Jak podkreśla Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, tak duża kwota wypłat była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu stron – zarówno podróżnych, organizatorów turystyki, ale również organizacji branżowych, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  oraz olbrzymiemu wysiłkowi pracowników Funduszu.

To było trudne zadanie dla Funduszu, przede wszystkim z powodu czasu wyznaczonego nam przez okoliczności i ustawę. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym stronom za ogromny wysiłek włożony w uruchomienie i prowadzenie wypłat z TFZ. Wypłaciliśmy olbrzymią część środków i niedługo będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie należne wypłaty trafiły do podróżnych – dodaje prezes Ślepowrońska.

Marek Niechciał, członek zarządu UFG, odpowiedzialny w Funduszu za kwestie związane ze wsparciem branży turystycznej, podkreśla, że środków wystarczy dla wszystkich, a organizacje skupiające przedsiębiorców turystycznych od początku współpracowały z UFG i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w eliminacji rozbieżności pojawiających się między wnioskami składanymi przez organizatorów imprez i wnioskami podróżnych. - Trzeba docenić ciągły i intensywny kontakt z przedstawicielami branży i ministerstwa, co w połączeniu z naszą otwartą komunikacją do podróżnych pozwoliło na wprowadzanie poprawek umożliwiających połączenie się wniosków dwóch zainteresowanych stron – organizatorów i podróżnych. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą takie połączenie jest wymogiem skierowania środków pieniężnych do wypłaty na rachunek podróżnego. Z kolei dla przedsiębiorcy taka wypłata dla podróżnego rodzi zobowiązanie w postaci kredytu udzielonego na sześć lat. To dlatego musieliśmy mieć pewność, że wypłacamy właściwej osobie właściwą sumę na podstawie właściwych informacji – powiedział Marek Niechciał.

Pozostała część wniosków, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Funduszu, ma zostać wypłacona w ciągu najbliższych tygodni. Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, pieniądze wypłacane są ciągle, skala wypłat w ciągu jednego dnia jest różna i wynosi od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Podróżni zainteresowani statusem wniosków powinni zatem sprawdzać saldo rachunku bankowego wskazanego do zwrotu i zapoznawać się z komunikatami na swoich kontach w Portalu TFG, za pomocą którego złożyli swoje wnioski. Wnioski, które pozostały w chwili obecnej do wypłaty to m. in. takie, w których występują różnice w informacjach na temat liczby i wysokości wpłat poczynionych przez podróżnych, a danymi raportowanymi przez organizatorów. Siłą rzeczy takie wnioski nie mogą się połączyć, a UFG nie ma na to wpływu, ponieważ nie posiada wiedzy na temat szczegółów i faktycznych okoliczności zawarcia umowy i wpłat. Fundusz wdrożył jednak rozwiązania umożliwiające korektę informacji złożonych w takich wnioskach i deklaruje, że wciąż pracuje nad łączeniem takich wniosków, aby móc je skierować do weryfikacji w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności. Część połączonych wniosków, nad którymi trwają intensywne prace, to wnioski, które zgodnie z ustawą trafiły do weryfikacji do zewnętrznego i niezależnego od Funduszu systemu potwierdzającego realizację płatności. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oznacza skierowanie wniosku na kolejny etap, którym jest wypłata środków.

Podróżny dowie się o tym dzięki zmianie statusu swojego wniosku widocznej na koncie po zalogowaniu się do Portalu TFG albo bezpośrednio dzięki pojawieniu się zwrotu na koncie. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji we wspomnianym zewnętrznym systemie termin rozpatrywania wniosku ulega wydłużeniu niekiedy do maksymalnego terminu przewidzianego w ustawie.

Mając na uwadze całkowity czas oczekiwania przez podróżnych na zwrot wpłaconych przez nich środków, Fundusz kontaktuje się na bieżąco z organizatorami imprez turystycznych celem potwierdzenia przez nich płatności otrzymanych od podróżnych.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach