30 maj 2020

Pracodawcy RP i Pracodawcy Medycyny Prywatnej proszą MZ o zniesienie ograniczeń w realizacji świadczeń w pojazdach mobilnych – mammobusach

fot. By Roger Cornfoot, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14169513
Pracodawcy RP wraz z Pracodawcami Medycyny Prywatnej skierowali do Ministra Zdrowia pismo z prośbą o odejście od projektowanych ograniczeń dotyczących możliwości realizacji świadczeń w pojazdach mobilnych – mammobusach.
REKLAMA
Pan
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Minister ZdrowiaDotyczy: uwag do projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z trwającymi konsultacjami projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Pracodawcy RP wraz z Pracodawcami Medycyny Prywatnej przekazują uwagi do niniejszego projektu:

Wnosimy o przywrócenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w pojazdach mobilnych – mammobusach poprzez usunięcie z § 9 ust. 1 punktu 3).

W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii aktualnie nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu programów zdrowotnych w pojazdach – mammobusach.

Należy podkreślić, że programy badań przesiewowych realizowane w pracowniach mobilnych mają na celu realizację istotnego celu zdrowotnego tj. dokonanie diagnostyki przesiewowej w kierunku raka piersi, w celu zmniejszenia umieralności na tę jednostkę chorobową, będąca jedną z najczęstszych przyczyn zgonów wśród kobiet. Ten realizowany na całym świecie program przesiewowy potwierdza, że nawet 1% kobiet w wieku 50 do 69 lat choruje na raka piersi, a wczesne wykrycie nowotworu umożliwia z ponad 90% skutecznością jego wyleczenie i powrót kobiety do normalnej aktywności rodzinnej, społecznej i zawodowej. Miesięcznie w mammobusach wykonuje się w Polsce nawet 50 000 badań, co oznacza możliwość wykrycia nawet 500 raków  i uratowania 500 kobiet w każdym miesiącu. Dalsze zwlekanie z odblokowaniem możliwości badań w mammobusach ma więc olbrzymi  negatywny wpływ na zdrowie publiczne.

Ponadto trudno znaleźć uzasadnienie dla utrzymania zakazów w zakresie świadczeń zdrowotnych w mammobusach, podczas gdy odmrażaniem obejmowane są kolejne sektory gospodarki mające jedynie charakter rozrywkowy lub kosmetyczny.

W ocenie świadczeniodawców wykonywanie świadczeń zdrowotnych w mammobusach nie niesie ze sobą podwyższonego ryzyka zakażenia, zaś wdrożenie poniższych reżimów higienicznych pozwoli na daleko idące dalsze ograniczenie ryzyka:
  • pomiar temperatury i przeprowadzenie ankiety COVID przy wejściu do mammobusu,
  • zastosowanie środków ochrony osobistej oraz dezynfekcja rąk u pacjentek i pracowników,
  • dezynfekcja wszystkich powierzchni i urządzeń stosowanych w mammobusie,
  • ograniczenie liczby osób przebywających w mammobusie do dwóch osób pracowników i trzech pacjentek (zapewnia to możliwość utrzymania wymaganego dystansu 2m),
  • podział obowiązków obsługi pacjentek na dwóch pracowników, w dwóch pomieszczeniach – recepcji (triage i rejestracja wraz z wypełnieniem ankiety SIMP) i  gabinetu mammograficznego (badanie), w celu zminimalizowania czasu kontaktu pacjentek z pracownikami obsługi  i czasu przebywania w mammobusie.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że dalsze wstrzymywanie badań mammograficznych w mammobusach pogarsza dostęp do tej istotnej części działań profilaktycznych, szczególnie w tych regionach gdzie dostęp do pracowni stacjonarnych jest znacznie ograniczony.

Pracodawcy RP oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej zwracają się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wyjście naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców i odejście od projektowanych ograniczeń dot. możliwości realizacji świadczeń w pojazdach mobilnych – mammobusach.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
20423
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach