Chojnice - informacje


38.934
mieszkańców Chojnic
18.638
mężczyzn
20.296
kobiet

6.276
w wieku przedprodukcyjnym

23.481
w wieku produkcyjnym

9.177
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

194
zawarto małżeństw

384
urodzeń

458
zgonów

-74
przyrost naturalny
miasto Chojnice
dochody

243.707.616
wydatki

273.295.712
struktura wydatków Chojnic

46.061
0,017%
Rolnictwo i łowiectwo

31.301.370
11,453%
Transport i łączność

16.743.463
6,127%
Administracja publiczna

36.905
0,014%
Turystyka

17.103.686
6,258%
Gospodarka mieszkaniowa

743.345
0,272%
Działalność usługowa

7.600
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.224.546
0,814%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.672.164
1,710%
Obsługa długu publicznego

73.128.904
26,758%
Oświata i wychowanie

2.013.991
0,737%
Ochrona zdrowia

22.220.058
8,130%
Pomoc społeczna

11.835.154
4,331%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

152.585
0,056%
Edukacyjna opieka wychowawcza

24.944.776
9,127%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.962.593
2,548%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.198.394
2,634%
Kultura fizyczna i sport

51.960.104
19,012%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-18 10:15
REKLAMA
pogoda Chojnice
20.4°C
wschód słońca: 04:39
zachód słońca: 20:53
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach

kiedy
2024-06-08 19:00
miejsce
Jazzik Chojnice, Chojnice, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-17 17:00
miejsce
Chojnickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-17 19:30
miejsce
Chojnickie Centrum Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-26 17:00
miejsce
Centrum Kultury i Biblioteki im....
wstęp biletowany