7 grudzień 2020

Dramatyczny rok dla europejskich konsumentów: pogorszenie się dobrobytu finansowego skutkiem pandemii Covid-19

1 na 3 osoby w Europie (35%) straciła dochody w wyniku pandemii Covid-19, a prawie połowa konsumentów (47%) twierdzi, że bardziej martwi się swoją sytuacją finansową, niż w jakimkolwiek innym momencie swojego życia. Raport Intrum “European Consumer Payment Report 2020” przedstawia ponury obraz dobrobytu finansowego w Europie, ale podkreśla również rosnące zainteresowanie konsumentów edukacją finansową.
REKLAMA
Coroczny raport “European Consumer Payment Report” Intrum, w którym pytamy 24 000 europejskich konsumentów o ich perspektywy dotyczące ich dobrobytu finansowego, preferencji zakupowych i zachowań płatniczych, pokazuje, że dobrobyt finansowy w Europie pogorszył się w wyniku pandemii Covid-19.


1 na 3 osoby (35%) straciła dochody z powodu pandemii Covid-19

Nieco ponad 1 na 3 respondentów (35%) twierdzi, że stracił dochody w wyniku pandemii.

Najbardziej ucierpieli młodzi konsumenci: 50% osób w wieku 18-21 lat zauważyło spadek dochodów z powodu pandemii Covid-19. Jeżeli chodzi o poszczególne europejskie kraje, utrata dochodów przez konsumentów jest najbardziej zauważalna w Europie Południowej, gdzie pierwsze miejsce na tej niechlubnej liście zajmuje Grecja (49%), następnie Portugalia (47%), Włochy (47%) i Hiszpania (43%).

– Badanie pokazuje, że kryzys ma zdecydowanie większy negatywny wpływ na konsumentów, których finanse już przed pandemią były mniej bezpieczne, chodzi np. o osoby o niższych dochodach czy niepewnym zatrudnieniu

– mówi Anders Engdahl, Prezes i CEO Grupy Intrum.

Podsumowanie najczęstszych działań podejmowanych przez konsumentów, którzy utracili dochody:
  • 57% zmniejszyło wydatki na inne niż niezbędne zakupy,
  • 21% szukało dodatkowej pracy,
  • 16% polegało na swoich oszczędnościach.


Rośnie poziom „finansowego” stresu konsumentów

W tym roku około połowa (47%) z 24 000 respondentów biorących udział w naszym badaniu przyznaje, że nigdy wcześniej nie odczuwali tak dużego niepokoju o swoją sytuację finansową, jak to ma miejsce obecnie. Najwyższy poziom stresu występuje w Europie Południowej. W Grecji 49% respondentów straciło zarobki z powodu pandemii, a prawie 3 na 4 konsumentów (73%) twierdzi, że nigdy wcześniej tak bardzo nie martwili się o swoje finanse.

Badanie wskazuje, że jak dotąd wpływ pandemii na dobrobyt finansowy jest najmniej dotkliwy dla północnoeuropejskich konsumentów. „Tylko” 29% duńskich konsumentów nigdy wcześniej nie było tak zaniepokojonych swoim dobrobytem finansowym, a mniej niż 1 na 5 osób (19%) straciła dochód w wyniku bezpośredniego działania pandemii Covid-19. Stosunkowo niski poziom obaw o dobrobyt finansowy występuje również w Szwecji (36%) i Niemczech (37%).

Zainteresowanie konsumentów poprawą ogólnego bezpieczeństwa finansowego jest najbardziej istotne w zagrożonych krajach Europy Południowej. W Portugalii 66% osób twierdzi, że poprawa bezpieczeństwa finansowego stała się dla nich głównym priorytetem od początku kryzysu związanego z Covid-19, we Włoszech 55% osób udzieliło tej samej odpowiedzi. Dla porównania, średnia europejska wynosi 47%.

– Biorąc pod uwagę bezpośrednie skutki kryzysu Covid-19 i jego nieznane długoterminowe konsekwencje, wątpimy w to, że konsumenci nie podjęliby żadnych kroków, by poprawić swoją wiedzę w obszarze tematów związanych z finansami. Posiadanie odpowiednich umiejętności finansowych jest punktem wyjścia do zrównoważonego zarządzania budżetem domowym i potencjalnym kluczem do sprostania wyzwaniom związanym z pandemią

– mówi Anders Engdahl.


Pobierz pełny raport ECPR 2020 

O raporcie European Consumer Payment Report 2020

European Consumer Payment Report pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów: ich wydatki i umiejętność zarządzania finansami domowymi każdego miesiąca. Raport powstał na podstawie zewnętrznego badania przeprowadzonego przez firmę Longitude w 24 krajach Europy, także w Polsce. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 24 198 konsumentów. Dane zbierano od 28 sierpnia do 5 października 2020 r.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach