Umowa sprzedaży to też wywłaszczenie

Dawne umowy sprzedaży nieruchomości Skarbowi Państwa na cele publiczne, to w większości przypadków też wywłaszczenia. Tylko do 14 maja 2020 można starać się o odzyskanie gruntów wywłaszczonych w PRL.
Kolejne zapytania do kancelarii autora niestety potwierdzają, że nadal wiele osób nie wie, czy może ubiegać się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które były zawierane w dawnych państwowych biurach notarialnych.

Tymczasem w większości przypadków umowy sprzedaży Skarbowi Państwa to umowy wywłaszczeniowe, które były zawierane na podstawie różnych ustaw regulujących procedurę wywłaszczeniową. W zamian za zawarcie takiej umowy w warunkach zagrożenia wywłaszczeniem, ówcześni właściciele otrzymywali jednorazowe odszkodowanie (cenę sprzedaży), a Skarb Państwa w szybszy sposób, bez przeprowadzania pełnej procedury wywłaszczeniowej, pozyskiwał niezbędne nieruchomości.

W przypadku gdy sprzedana Skarbowi Państwa (wywłaszczona) nieruchomość nie została wykorzystana na cel wywłaszczenia poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy mogą żądać zwrotu nieruchomości w naturze, niezależnie od tego ile czasu upłynęło od wywłaszczenia. Ważne by nieruchomość nadal stanowiła własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu lub województwa. Jeszcze i zarazem tylko do 14 maja 2020 gwarantują to przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami wprowadzają ramy czasowe i tylko do 14 maja 2020 roku można ubiegać się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, niezależnie kiedy została wywłaszczona. Od 15 maja 2020 r. będzie można się ubiegać już tylko o te nieruchomości, które zostały wywłaszczone nie więcej niż 20 lat wstecz. Tym samym definitywnie zostanie zamknięta możliwość ubiegania się o nieruchomości wywłaszczone w PRL, gdy wywłaszczenia były źródłem taniego pozyskiwania nieruchomości przez Skarb Państwa pod cele publiczne jak np. osiedla mieszkaniowe, szkoły czy wszelkie zakłady przemysłowe. Z uwagi na to, że za takie nieruchomości należało się wyłącznie wynagrodzenie w ustawowej wysokości, nieruchomości wywłaszczano bez liczenia się z rzeczywistymi potrzebami ówczesnych inwestorów i przede wszystkim bez poszanowania praw ówczesnych właścicieli.

Nadal wiele z tych nieruchomości nie zostało wykorzystanych na cel wywłaszczenia w całości lub w części i dlatego można ubiegać się o ich zwrot, jeśli są spełnione przesłanki ustawowe.

Próbę odzyskania wywłaszczonych nieruchomości powinni podjąć także poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy, w sytuacji gdy wcześniej umorzono postępowania (najczęściej niezgodnie z prawem zamykając w ten sposób drogę do odzyskania nieruchomości) i wszyscy ci, którym odmówiono zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jeszcze zanim weszła w życie ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Pierwszym krokiem do odzyskania nieruchomości jest analiza decyzji lub umowy sprzedaży Skarbowi Państwa, które co do zasady pozwalają ustalić rzeczywisty cel wywłaszczenia. W przypadku umów sprzedaży Skarbowi Państwa  niezbędna jest też prawidłowa analiza takiej umowy i ustalenie czy rzeczywiście mamy do czynienia z wywłaszczeniem.

Obecnie najważniejsze wydaje się by nie czekać do końca terminu ustawowego, gdyż może zabraknąć czasu na złożenie wniosku ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

 Marek Foryś
radca prawny
www.forys.com.pl

   Autor jest radcą prawnym od 16 lat pomagającym w odzyskiwaniu wywłaszczonych nieruchomości  i uzyskiwaniu za nie odszkodowań.  Prowadzi własną kancelarię prawną zajmującą się tematyką nieruchomości i innych powiązanych z nimi dziedzin prawa www.forys.com.pl.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach