26 wrzesień 2019

Ruszą inwestycje mieszkaniowe na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste

15 sierpnia weszły w życie przepisy przewidujące znaczne ułatwienia w procesie inwestycyjnym na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, dotyczące zmiany celu użytkowania wieczystego.
REKLAMA

Zmiany prawne mają duże praktyczne znaczenie, bowiem w wielu przypadkach nieruchomości oddawane kilkadziesiąt lat temu w użytkowanie wieczyste obecnie są wykorzystywane na inne cele niż te na które zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Częstym przypadkiem są sytuacje, w których cel użytkowania wieczystego jest niezgodny z przeznaczeniem danej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy warunkach zabudowy, co stanowiło znaczne utrudnienia w procesie inwestycyjnym, gdyż zdarzało się że organy odmawiały udzielenia pozwolenia na budowę mimo, że zamierzenie budowlane było zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ale niezgodne z celem użytkowania wieczystego.

- Zgodnie z nowymi przepisami, od 15 sierpnia 2019r. w przypadkach, w których podstawę prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi użytkowanie wieczyste, niezgodność zamierzenia budowlanego z celem użytkowania wieczystego nie będzie mogła stanowić podstawy do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – mówi w rozmowie z MarketNews24 Monika Wystrychowska – Zawiślak, radca prawny, Kancaelaria Ożóg Tomczykowski.

Ponadto wprowadzono możliwość wystąpienia przez organ lub użytkownika wieczystego z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego, jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpiła trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu użytkowania wieczystego.

Dodatkowo nowela wprowadziła możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej również w przypadku gdy proponowana zmiana jest zgodna m.in.:

1) z przeznaczeniem nieruchomości ustalonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

2) z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, lub

3) ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, lub

4) z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej lub

5) z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Co także istotne, nowe przepisy przewidują również maksymalną opłatę za zmianę celu użytkowania wieczystego, wskazując że nie może być ona wyższa niż dwukrotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – wyjaśnia Monika Wystrychowska - Zawiślak.- Do tej pory kwestia ta nie była uregulowana a organy naliczały, mimo braku podstawy prawnej, opłatę wynoszącą nawet 25 % wartości nieruchomości za taką zmianę co często było przedmiotem sporów.

źródło: MarketNews24.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
49683
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chojnicach